گسل-طرود

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. علوی- ع. هوشمندزاده- ه. اطمینان- ع. حقی پور- شرکت ملی نفت ایران
سال تهیه ۱۳۵۵

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال