گسل-فردوس

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. افتخارنژاد- ن. واله- ا. روتنر- م.ح. نبوی- ج. حاجیان- م. علوی- ع. حقی پور
سال تهیه ۱۳۵۶

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال