لیتولوژی-قاین

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. برتاکس- پ. کریسمن- ا. فاولت- ج.ن. هاتریوال- د. واسلت- ا. وحدتی
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: قاین // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1370 // تهیه کننده : ا. برتاکس- پ. کریسمن- ا. فاولت- ج.ن. هاتریوال- د. واسلت- ا. وحدتی // ناظر علمی : ج. افتخارنژاد- م. علوی نائینی-ا. بهروزی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور