لیتولوژی-کاشان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان س.م.عمیدی، م.ح.امامی، م.زاهدی، م.زهره بخش

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: کاشان // مقیاس: 1:250000 // تهیه کننده : س.م.عمیدی، م.ح.امامی، م.زاهدی، م.زهره بخش // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور