لیتولوژی-کاشمر

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.افتخارنژاد، ع.آقانباتی،ب.حمزه پور
سال تهیه ۱۳۵۵

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: کاشمر // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1355 // تهیه کننده : ج.افتخارنژاد، ع.آقانباتی،ب.حمزه پور // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور