لیتولوژی-کبودر آهنگ

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ح.بلورچی، ج.حاجیان

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: کبودراهنگ // مقیاس: 1:250000 // تهیه کننده : م.ح.بلورچی، ج.حاجیان // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور