لیتولوژی-کوه گوگرد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان فرهاد وحدتی دانشمند، تکنواکسپورت
سال تهیه ۱۳۷۴

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: کوه گوگرد// مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1374 // تهیه کننده : فرهاد وحدتی دانشمند، تکنواکسپورت // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور