گسل-گزیک

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان Y.Guillou, P.Maurizot, D.Vaslet, H. de la Villeon
سال تهیه ۱۳۶۲

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال