لیتولوژی-گلپایگان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.علوی، ر.آصفی،ع.هوشمندزاده، ک.سیدامامی، م.زاهدی، O.Thiele
سال تهیه ۱۳۴۶

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: گلپایگان // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1346 // تهیه کننده : م.علوی، ر.آصفی،ع.هوشمندزاده، ک.سیدامامی، م.زاهدی، O.Thiele // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور