گسل - گناباد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان A.Magnien, Y.Tarnet, A.Berthiaux, P.Christ, E.Fauvelet, J.N.Hatrival, ر.طاهرانی، م.سلحشوران
سال تهیه ۱۳۶۲

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال