لیتولوژی-ماکو

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.علوی، م.ح.بلورچی، ا.نوایی
سال تهیه ۱۳۵۴

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ماکو // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1354 // تهیه کننده : م.علوی، م.ح.بلورچی، ا.نوایی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور