لیتولوژی-مغان و بیله سوار

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.اسدیان، ا.ا.اسکویی
سال تهیه ۱۳۷۳

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مغان و بیله سوار // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1373 // تهیه کننده : ع.اسدیان، ا.ا.اسکویی // ناظر علمی : ف.رحیم زاده // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور