مغان و بیله سوار- محل فسیل

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.اسدیان، ا.ا.اسکویی
سال تهیه ۱۳۷۳
ناظر علمی : ف.رحیم زاده