گسل-مغان و بیله سوار

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.اسدیان، ا.ا.اسکویی
سال تهیه ۱۳۷۳

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال