لیتولوژی-میانه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ن.علوی تهرانی، م.لطفی، پ.بردت، م.سبزه ای، ا.بهروزی، ج.لسکویر، ر.ریو
سال تهیه ۱۳۵۷

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: میانه // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1357 // تهیه کننده : ن.علوی تهرانی، م.لطفی، پ.بردت، م.سبزه ای، ا.بهروزی، ج.لسکویر، ر.ریو // ناظر علمی : ع.حقی پور // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور