محل فسیل-میانه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ن.علوی تهرانی، م.لطفی، پ.بردت، م.سبزه ای، ا.بهروزی، ج.لسکویر، ر.ریو
سال تهیه ۱۳۵۷