چین-نایین

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.عمیدی، ن.علوی تهرانی، م.داوودزاده، م.ح.نبوی، ن.واله، ع.آقانباتی
سال تهیه ۱۳۵۷

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال