لیتولوژی-همدان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.سبزه ای، ب.مجیدی، ن.علوی تهرانی، م.قریشی
سال تهیه ۱۳۵۶

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: همدان // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1356 // تهیه کننده : م.سبزه ای، ب.مجیدی، ن.علوی تهرانی، م.قریشی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور