چین-همدان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.سبزه ای، ب.مجیدی، ن.علوی تهرانی، م.قریشی
سال تهیه ۱۳۵۶

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال