محل فسیل-تربت حیدریه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. ج. واعظی پور، ن. علوی تهرانی، ا. بهروزی، م. ح. خلقی
سال تهیه ۱۳۷۰