لیتولوژی-لکرکوه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پ.ن.چنس، ر.ج.گریفیس، ه.م.کلایور، ه.م.میکسنر، ر.ترول
سال تهیه ۱۳۶۰

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: لکرکوه // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1360 // تهیه کننده : پ.ن.چنس، ر.ج.گریفیس، ه.م.کلایور، ه.م.میکسنر، ر.ترول // ناظر علمی : م.علوی نائینی، ا.بهروزی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور