گسل-لکرکوه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پ.ن.چنس، ر.ج.گریفیس، ه.م.کلایور، ه.م.میکسنر، ر.ترول
سال تهیه ۱۳۶۰

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال