لیتولوژی -کرمان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمدرضا سهندی، فرامرز رحیم زاده
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: کرمان // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1370 // تهیه کننده : محمدرضا سهندی، فرامرز رحیم زاده // ناظر علمی : م.منوچهری // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور