لیتولوژی-شاهرخت

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا.برتیوکس، پ.کریسمن، ای.بوبه دگارمونت، و.گویلو، پ.موریزوت، د.واسلت، ه.دلاویلوین
سال تهیه ۱۳۶۱

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: شاهرخت // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1361 // تهیه کننده : ا.برتیوکس، پ.کریسمن، ای.بوبه دگارمونت، و.گویلو، پ.موریزوت، د.واسلت، ه.دلاویلوین // ناظر علمی : م.علوی نائینی، ا.بهروزی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور