چین-شاهرخت

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا.برتیوکس، پ.کریسمن، ای.بوبه دگارمونت، و.گویلو، پ.موریزوت، د.واسلت، ه.دلاویلوین
سال تهیه ۱۳۶۱

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال