گسل-مشهد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.افشار حرب، ع.آقا نباتی، ب.مجیدی، ن.علوی تهرانی، م.شهرابی، م.داود زاده، الف.نوائی
سال تهیه ۱۳۶۵

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال