لیتولوژی - زنجان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.حاجیان، م.زاهدی، م.علوی، ج.افتخارنژاد،ج.استوکلین، م.ه.نبوی، م.صمیمی، ک.هیرایاما، ا.هوشمندزاده، ن.واله، ا.حاجی پور
سال تهیه ۱۳۴۸

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زنجان // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1348 // تهیه کننده : ج.حاجیان، م.زاهدی، م.علوی، ج.افتخارنژاد،ج.استوکلین، م.ه.نبوی، م.صمیمی، ک.هیرایاما، ا.هوشمندزاده، ن.واله، ا.حاجی پور // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور