لیتولوژی-خوی

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. قریشی، س.ارشادی
سال تهیه ۱۳۵۷

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: خوی // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1357 // تهیه کننده : م. قریشی، س.ارشادی // ناظر علمی : ع.حقی پور، ج.افتخار نژاد // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور