لیتولوژی-سنندج

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.زاهدی، ج.حاجیان، ح.بلورچی
سال تهیه ۱۳۶۴

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: سنندج // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1364 // تهیه کننده : م.زاهدی، ج.حاجیان، ح.بلورچی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور