لیتولوژی-سبزواران

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ن.واله، کارشناسان یوگسلاوی، ن.علوی تهرانی، ف. اوهانیان،م. سبزه ای
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: سبزواران // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1371 // تهیه کننده : ن.واله، کارشناسان یوگسلاوی، ن.علوی تهرانی، ف. اوهانیان،م. سبزه ای // ناظر علمی : ع.ر.باباخانی، ن.علوی تهرانی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور