چین -فنوج

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان شرکت مهندسی مشاور پاراگون- کانتک- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (ج. افتخارنژاد- س. ارشدی- م. مهدوی)
سال تهیه ۱۳۵۸

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال