لیتولوژی-مریوان-بانه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ع.ا.نوگل سادات، ع.هوشمندزاده، شرکت ملی نفت ایران
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مریوان-بانه // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1370 // تهیه کننده : م.ع.ا.نوگل سادات، ع.هوشمندزاده، شرکت ملی نفت ایران // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور