لیتولوژی-قم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. حاجیان- م.ه. امامی- م.ح. رضوی- ت. اوهانیان

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: قم // مقیاس: 1:250000 // تهیه کننده : ج. حاجیان- م.ه. امامی- م.ح. رضوی- ت. اوهانیان // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور