محل فسیل-جاجرم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان خ. افتخارنژاد، ع. آقانباتی، ن. خ. ناظر، ع. حامدی، م. ج. واعظی پور، م. ح. نبوی، م. ا. عظیمی، و. بارویانت
سال تهیه ۱۳۷۱