چین-جاجرم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان خ. افتخارنژاد، ع. آقانباتی، ن. خ. ناظر، ع. حامدی، م. ج. واعظی پور، م. ح. نبوی، م. ا. عظیمی، و. بارویانت
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال