لیتولوژی-بندرانزلی

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.س. کلارک، ر.ج. دیویس، ب. حمزه پور، س.ر. جونز، م. قرشی، ا. نوایی
سال تهیه ۱۳۵۶

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بندرانزلی // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1356 // تهیه کننده : ج.س. کلارک، ر.ج. دیویس، ب. حمزه پور، س.ر. جونز، م. قرشی، ا. نوایی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور