دره گز - چین

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا.افشار
سال تهیه ۱۳۶۱

مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی : ع.حقی پور، ج.افتخار نژاد