دریاچه هامون و شرق دریاچه هامون- گسل

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. آقانباتی
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی : م.علوی نائینی، ج.افتخارنژاد