گسل-رفسنجان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا.زهره بخش، ف. وحدتی دانشمند، ا.سردیک، م.ن.دیمیتری جویک، ی.دجوکوویک
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال