لیتولوژی-نی ریز

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.روشن روان، م.سبزه ای، ب.امینی، س.ع.اشراقی، س علایی مهابادی، م سراج
سال تهیه ۱۳۷۲

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نی ریز // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1372 // تهیه کننده : ج.روشن روان، م.سبزه ای، ب.امینی، س.ع.اشراقی، س علایی مهابادی، م سراج // ناظر علمی : م.سبزه ای // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور