گسل-نی ریز

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.روشن روان، م.سبزه ای، ب.امینی، س.ع.اشراقی، س علایی مهابادی، م سراج
سال تهیه ۱۳۷۲

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال