لیتولوژی-شهرکرد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.زاهدی، ج.واعظی پور،م.رحمتی ایلخچی
سال تهیه ۱۳۷۲

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: شهرکرد // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1372 // تهیه کننده : م.زاهدی، ج.واعظی پور،م.رحمتی ایلخچی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور