لیتولوژی-نخیل آب

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ر.باباخانی، م.ح.خلقی، ح.زاده کبیر
سال تهیه ۱۳۶۸

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نخیل آب // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1368 // تهیه کننده : ع.ر.باباخانی، م.ح.خلقی، ح.زاده کبیر // ناظر علمی : م.منوچهری // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور