لیتولوژی-ابیز 7957

شماره برگه ۷۹۵۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.الف. اکرمی
سال تهیه ۲۰۰۵

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ابيز // شماره برگه: 7957 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2005 // تهیه کننده: م.الف. اکرمی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور