لیتولوژی-بردسير 7349

شماره برگه ۷۳۴۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. محجل، ع.الف. خدابنده
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بردسير // شماره برگه: 7349 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1371 // تهیه کننده: م. محجل، ع.الف. خدابنده // ناظر علمی: م. ه. امامی، م. سبزه ئی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور