لیتولوژی-چهار فرسخ 7953

شماره برگه ۷۹۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ب. حمزه پور
سال تهیه ۱۹۷۵

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: چهار فرسخ // شماره برگه: 7953 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1975 // تهیه کننده: ب. حمزه پور // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور