لیتولوژی-چهار گنبد 7249

شماره برگه ۷۲۴۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان M. Cukucan, V. Grabeljesk, R. Espahbod, R.Milosakovic, J. Halaviati, D. Martinovic, L. Nemat, T. Skuletic, A. Srdic, D. Rajcevic, A. Kajevic, B. Markovic, P. Bogdanovic, V. Fotic, M. Babovic, DJ. Ivanovic
سال تهیه ۱۹۵۶

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: چهار گنبد // شماره برگه: 7249 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1956 // تهیه کننده: M. Cukucan, V. Grabeljesk, R. Espahbod, R.Milosakovic, J. Halaviati, D. Martinovic, L. Nemat, T. Skuletic, A. Srdic, D. Rajcevic, A. Kajevic, B. Markovic, P. Bogdanovic, V. Fotic, M. Babovic, DJ. Ivanovic // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور