لیتولوژی-حنا 7646

شماره برگه ۷۶۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ن.واله
سال تهیه ۱۹۷۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: حنا // شماره برگه: 7646 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1973 // تهیه کننده: ن.واله // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور