لیتولوژی- هوديان 7845

شماره برگه ۷۸۴۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف.وحدتی دانشمند،م.جرجندی
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: هوديان // شماره برگه: 7845 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: ف.وحدتی دانشمند،م.جرجندی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور