لیتولوژی-حرجند 7451

شماره برگه ۷۴۵۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ر.سهندی

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: حرجند // شماره برگه: 7451 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: م.ر.سهندی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور